Alles verterende honger

Er is steeds minder eten op de bon verkrijgbaar. Ook basisvoeding zoals graan en aardappels is onbetaalbaar geworden, en wordt vaak vervangen door nau

IJzige kou

Eind 1944 is er sprake van een scheiding van Nederland in twee delen, een Duits en een Geallieerd deel. Behalve het feit dat er voedseltekorten beginn