De Schierstins: van middeleeuws torenkasteel tot cultureel historisch centrum

Aan de Haadstrjitte te Feanwâlden (Veenwouden) bevindt zich het cultureel historisch centrum ‘de Schierstins’. Het is het enig over(eind)gebleven middeleeuws torenkasteel in Friesland en kan daarom beschouwd worden als een bijzonder historisch monument.

De late middeleeuwen

De toren dateert uit het begin van de 14e eeuw. Volgens een historische bron uit 1439 stond het torenkasteel destijds bekend als ‘Schira Monnika Huse’. In de late middeleeuwen werden in Friesland meerdere verdedigingstorens gebouwd. Van die bouwwerken is helaas weinig tot niets over. De Schierstins wordt dan ook het laatste Friese torenkasteel genoemd en is in die zin een unicum!

Aanbouw en restauratie

In de 18e eeuw is men begonnen met een eerste aanbouw en een tweede aanbouw liet niet lang op zich wachten. Een eeuw later werd begonnen met de aanleg van een park rondom het gebouw. In het begin van de 20e eeuw was het historische bouwwerk toe aan een grondige restauratie, welke plaatsvond in 1906.

Cultureel centrum

Tegenwoordig is de Schierstins een veelbezocht cultureel centrum. Beneden in de kasteeltoren kan men een kop koffie of thee nuttigen. Omdat er in het gebouw niet gerookt mag worden, gebruiken veel bezoekers tegenwoordig Skruf Super White snus dat ze reeds voor hun bezoek aan de historische kasteeltoren achter hun bovenlip stoppen. Skruf Super White zorgt ervoor dat deze bezoekers – ondanks het rookverbod – toch hun dosis nicotine binnenkrijgen.

Naast de historische tentoonstelling ‘Het laatste Friese torenkasteel’ zijn er ook hedendaagse kunstexposities te bewonderen, evenals de Theun de Vrieskamer, waarin het gehele oeuvre van deze Friese schrijver te vinden is. Bovendien worden er regelmatig rondleidingen door het gebouw georganiseerd, evenals boeiende lezingen en onvergetelijke concerten. Tevens is er een historische wandelroute van 10km uitgezet.