De Sprengenberg: het ‘kasteel’ op de Sallandse heuvelrug

Nabij het Overijsselse dorp Haarle, dat aan de voet van de Sallandse heuvelrug is gelegen, bevindt zich de Sprengenberg, een 35 meter hoge heuvel. Bovenop deze heuvel staat een ietwat geheimzinnig wit ‘kasteel’ dat naar deze heuvel vernoemd is en dat uitkijkt over de landerijen richting Zwolle.

De Palthetoren

Omdat hier in feite geen sprake is van een echt kasteel, maar van een enigszins excentriek gebouwd landhuis in de vorm van een (jacht)toren, waarop zich nog een extra torentje bevindt, wordt dit ‘kasteel’ door de lokale bevolking ‘de Palthetoren’ genoemd, naar de rijke familie Palthe uit Oldenzaal, de voormalige eigenaar van het landhuis. Uit deze familie zijn indertijd een aantal voorname dominees en rechters voortgekomen.

Van theekoepel tot landhuis

Op de plaats waar nu de Palthetoren pronkt, werd in 1898 een theekoepel gebouwd. Het was Arnold Van Wulfften Palthe die enkele jaren later de beroemde architect Karel Muller de opdracht gaf om een jachtslot te ontwerpen die op de Sprengenberg zou worden gebouwd. In 1903 werd aangevangen met de bouw van de prestigieuze toren en in de jaren die volgden werd het landhuis verder uitgebouwd. In 1910 was het bouwwerk klaar.

De kosten

Onnodig te zeggen dat de bouw van dit gigantische complex een flinke duit gekost heeft. Maar aangezien dhr. Palthe uit een welgestelde familie kwam heeft hij waarschijnlijk geen extra lening hoeven af te sluiten. Tegenwoordig wordt echter vaak gebruikgemaakt van een zakelijke lening om de bouw van een dergelijk complex te financieren. Dit soort leningen zijn eenvoudig aan te vragen via de website https://www.qeld.com/nl-nl van Qeld, een lening verstrekker die bedrijven en ondernemers in staat stelt om te investeren in hun toekomstige plannen.

De bewoners

Tot aan zijn dood in 1929 heeft dhr. Palthe in het slot gewoond. Hij woonde er al die jaren samen met zijn vrouw, die chronisch ziek was. Daarna heeft hun dochter, mevr. Mieke Van Wulfften Palthe een aantal decennia in het slot gewoond, samen met een familie die haar ondersteunde. Een relaas van die tijd is hier te lezen. Mevr. Mieke van Wulfften Palthe is in 1961 overleden, waarna ‘haar’ familie het landhuis verliet.

Grondige restauratie

Omdat ‘de Palthetoren’ steeds verder in verval raakte, hebben er in de afgelopen jaren grondige restauraties plaatsgevonden. De Vereniging De Sprengenberg, bestaande uit de nakomelingen van de familie Palthe, heeft het landhuis laten opknappen.